Kolowe krazenie bodzca

Kołowe krążenie bodźca możliwe jest tylko wtedy, kiedy czas przebiegu pobudzenia po torze kolistym jest dłuższy niż okres niewrażliwości pobudzonego miejsca i więcej powstaje bodźców. Różnica pomiędzy kolistym krążeniem fali pobudzenia w trzepotaniu i migotaniu przedsionków polega na tym, że w trzepotaniu krążenie pobudzenia po torze kolistym jest równomierne po ustalonej drodze i pobudzane są te same pęczki mięśniowe, w migotaniu zaś zasadnicza fala pobudzenia wskutek przeszkód na swojej drodze zostaje wykrzywiona, z dążnością jednak powrotu do pierwotnego kierunku. Ciągła zmiana kierunku fali pobudzenia pobudza kolejno coraz to inne włókna mięśniowe, co daje obraz migotania przedsionków. W związku z tym powstaje całkowicie niemiarowy rytm bicia komór w przeciwieństwie do trzepotania, w którym rytm bicia komór jest najczęściej miarowy u ludzi najczęściej powstaje migotanie lub trzepotanie przedsionków z powodu zwężenia lewego ujścia żylnego, stwardnienia mięśnia sercowego cardiosclerosis, nadczynności tarczycy, zatrucia naparstnicą i innymi jadami, zadziałania alergenów Venulet i innych spraw. Może jednak trzepotanie i migotanie przedsionków powstać jako sprawa czynnościowa, zwłaszcza tzw. migotanie lub trzepotanie napadowe. Wchodzi tutaj w grę zwichnięta równowaga nerwów układu wegetatywnego z przewagą w działaniu nerwu błędnego. Wiemy bowiem z doświadczeń na zwierzętach i ludziach, że ciała wagomimetyczne fizostygmina, acetylocholina, naparstnica, a także ucisk na zatokę szyjną oraz sprawy chorobowe w jamie brzusznej mogą wywołać migotanie lub trzepotanie przedsionków na drodze odruchowej. [podobne: sapoven t, przeglądarka skierowań do sanatorium kielce, iwostin perfectin lucidin ]