Niemiarowosc zupelna wskutek migotania przedsionków

Uszkodzenie jednak przedsionków nie musi być anatomiczne, może bowiem ono być czynnościowe w związku ze zwichnięciem metabolizmu przedsionków trwającym dłużej lub krócej. Niemiarowość zupełna wskutek migotania przedsionków może przejawiać się w postaci szybkiej niemiarowości zupełnej tachyarrhythmia completa, wolnej bradyarrhythmia completa lub w postaci napadowej arrhythmia completa paroxysmalis. Dłuższe trwanie niemiarowości zupełnej doprowadza do zaburzeń w krążeniu z powodu zwichnięcia koordynacji skurczów poszczególnych odcinków serca, braku współdziałania przedsionków w wypełnieniu komór, zmiany rytmu czynności serca i zmniejszenia jego objętości wyrzutowej. W związku z tym powstaje gorsze odżywianie mięśnia sercowego przez zakłócone krążenie wieńcowe, a także zaburzenie w krążeniu obwodowym ustroju. W końcu powstaje osłabienie czynności serca i rozwija się niewydolność krążenia. [przypisy: hydrocortisonum jelfa, icd 10 dzieciątka, sluzby specjalne filmweb ]