Perspektywiczne badanie ostrej infekcji HIV-1 u dorosłych w Afryce Wschodniej i Tajlandii ad 9

Sullivan i in. zgłaszali oznaki i oznaki ostrej infekcji wśród niezgodnych par, które prospektywnie obserwowano co 3 miesiące i stwierdzili, że większość pacjentów z incydentem zakażenia HIV-1 nie mogła przypomnieć sobie choroby i nie objęła opieki medycznej.21 Zatem systematyczna identyfikacja ostrego HIV -1 infekcja może być trudna i prawdopodobnie będzie wymagać testów kwasu nukleinowego z szybkim przeglądem i częstą oceną grup wysokiego ryzyka, a nie prezentacją kliniczną w warunkach opieki zdrowotnej. Udział ostrej infekcji HIV-1 w transmisji HIV-1 może być znaczny.5-7,37,38 Przypuszczalnie dużym obciążeniem wirusowym jest część, ale biologiczna charakterystyka przenoszonych wirusów założycielskich, jednorodność sekwencji wirusowej podczas ostrego Zakażenie HIV-1 oraz niekompletna lub niedojrzała odpowiedź immunologiczna gospodarza może powodować skazę transmisyjną. HIV-1 może ewoluować w celu utrzymania wydajnej replikacji w gospodarzu i utraty właściwości, które są korzystne dla transmisji. Ostatnie dane pokazują, że wirusy przenoszące są jakościowo różne od tych, które pojawiają się pod wpływem odporności immunologicznej gospodarza39. Wirusowe RNA jest dominującym czynnikiem ryzyka transmisji w różnych grupach pacjentów (np. Wśród niemowląt, które mogą ulec zakażeniu w wyniku transmisji okołoporodowej i wśród osób heteroseksualnych), a jeśli wysoki poziom wirusowego RNA w ostrym zakażeniu HIV-1 jest główną zmienną przyczyniającą się do zwiększonej infekcyjności we wczesnym i ostrym zakażeniu HIV-1, czas trwania tego ryzyka wydaje się być krótki, ponieważ osiąga się wartość punktową RNA dla obciążenia wirusowego. w ciągu kilku tygodni po szczytowej wiremii. Ta obserwacja może mieć ważne konsekwencje i może ograniczać wpływ strategii testowania i leczenia na ogólne wskaźniki transmisji.
Przedstawione tutaj dane podkreślają znaczenie ostrej infekcji dla naszego zrozumienia patogenezy HIV-1. Dostarczają również dowodów, że w fazie ostrej identyfikacja przypadków HIV-1 na podstawie kryteriów klinicznych może okazać się trudna.
[podobne: osłabienie icd 10, delmuno, xaloptic ]