ZABURZENIA W PRZEWODZENIU POBUDZEN

ZABURZENIA W PRZEWODZENIU POBUDZEŃ Zaburzenia rytmu serca zjawiają się również wtedy, gdy wystąpi przeszkoda w przewodzeniu pobudzeń dromotropismus powstająca w układzie przewodzącym. W zależności od charakteru przeszkody może nastąpić albo upośledzenie zdolności przewodzenia pobudzeń i w związku z tym wydłużenie czasu przewodzenia fali pobudzenia do mięśnia sercowego, albo przewodzenie może być całkowicie przerwane i niżej leżąca część serca kurczy się własnym automatyzmem nie regulowanym przez węzeł zatokowy. Te stany nazywamy blokiem lub rozkojrzeniem czynności poszczególnych odcinków serca. Na zdolność przewodzenia pobudzeń w układzie przewodzącym serca wpływa również stan układu nerwowego. Zwiększone napięcie nerwu współczulnego zwiększa zdolność przewodzenia i przyśpiesza przechodzenie pobudzeń dromotropizm dodatni, zwiększone zaś napięcie nerwu błędnego zmniejsza tę zdolność i hamuje przechodzenie pobudzeń dromotropizm ujemny. W zależności od umiejscowienia przeszkody w przechodzeniu pobudzeń rozróżniamy cztery rodzaje rozkojarzeń: 1. Rozkojarzenie zatokowo – przedsionkowe dissaciatia sinoauricularis 2. rozkojarzenie przedsionkowo – komorowe dissociatia atriaventricularis 3. podłużne rozkojarzenie serca blok odnóg pęczka Hisa rozkojarzenie blok arboryzacji, to jest rozgałęzień podwsierdziowych odnóg pęczka Hisa, czyli sieci Furkiniego. 4. [więcej w: kamil syprzak instagram, icd 10 dzieciątka, nfz lublin sanatoria kolejka ]