Zejscie chorób

Zejście chorób Zejście choroby może być różne. W jednych przypadkach proces patologiczny kończy się i ustrój powraca do stanu prawidłowego we wszystkich swoich elementach. W przypadkach drugich pierwotny ostry proces patologiczny wywołuje zmiany patologiczne o charakterze bardziej stałym. Występują wtedy zmiany budowy anatomicznej schorzałych narządów i długotrwałe zaburzenie ich czynności, co odbija się na całości ustroju, gdyż ustala się wtedy regulacja patologiczna częściowo wyrównywana przez stosowaniem zastępczym. Całkowite wygojenie niekiedy spraw chorobowych, zwłaszcza dotyczących narządu ruchu, przez wielkie zniszczenia tkanek doprowadzić do kalectw, które -chociaż nie są chorobą w ścisłym znaczeniu tego słowa, jednak upośledzają niekiedy. znacznie sprawność fizyczną ustroju: W- przypadkach gdy ustrój nie może przystosować się do nowych warunkach życia w okresie istnienia procesu patologicznego i wyczerpią się jego siły zapasowe z powodu niemożności utrzymania na odpowiednim poziomie mechanizmów regulacyjnych, życie ustroju jest niemożliwe i następuje śmierć. [patrz też: lisihexal, eradykacja helicobacter, icd 10 dzieciątka ]