Atropina porazajaca nerw bledny

W związku z wegetatywnym pochodzeniem częstoskurczu napadowego charakterze nomotopowym można napady przerywać odruchowym podrażnieniem nerwu błędnego przez ucisk gałek ocznych, zatoki szyjnej, sztucznym wywoływaniem wymiotów lub środkami wagomimetycznymi, jak np. acetylocholiną, fizostygminq, gynergenem i naparstnicą. Atropina porażająca nerw błędny, który zwiększa pobudliwość serca na bodźce heterotopowe nie zaś nomotopowe, może usuwać napady częstoskurczu pochodzenia heterotopowego, podobnie jak strofantyna lub naparstnica. Niemiarowość zupełna W zaburzeniach automatyzmu i pobudliwości serca powstaje często całkowite zwichnięcie rytmu bicia serca w postaci niemiarowości zupełnej arrhythmia completa, związanej z migotaniem albo trzepotaniem przedsionków ibrillatio atriorum, flagellatio atriorum. U podstaw niemiarowości zupełnej leży powstawanie ogromnej liczby bodźców heterotopowych w schorzałych przedsionkach. Przedsionki wtedy nie wykonują normalnych skurczów, lecz trzepoczą mniejszymi lub większymi falami, których liczba dochodzi do 200-300 na l minutę. Mogą też przedsionki migotać, to znaczy że tylko poszczególne pęczki mięśniowe wykazują drgania. Tych drgań może być 500-800 na l minutę. Komory kurczą się wtedy rzadziej i całkowicie niemiarowo, gdyż tylko część bodźców pochodzących z przedsionka dochodzi do węzła przedsionko- komorowego, wyzwalając z niego pobudzenie komór. [podobne: węzły chłonne potyliczne, xaloptic, syrop islandzki opinie ]