automatyzm serca

Niektórzy badacze rozróżniają nawet kilka hormonów serca, mianowicie: wyzwalające skurcze serca, przyśpieszające rytm serca i wzmacniające jego skurcze. Nie są to jednak hormony w ścisłym znaczeniu tego słowa, gdyż nie są one przenoszone drogą krwi na dużą odległość. Należy je raczej uważać za hormony powstające i działające w tym samym miejscu. Te hormony sercowe można jednak znaleźć i w innych narządach, jak mięśnie i krew, dokąd przedostają się z serca. Nie wydaje się jednak, żeby te tzw. hormony sercowe były rzeczywiście hormonami wyzwalającymi automatyzm serca, wyciągi bowiem z różnych narządów podane na wyosobnione serce żaby i królika nie wykazują jakościowo wyraźniejszych różnic w swoim działaniu na serce, a nawet wyciąg ze skóry żeby daje wynik nie różniący się zasadniczo od wyników uzyskiwanych po wyciągach z serca, mięśni i innych narządów Walawski. Chodzi tu prawdopodobnie o działanie wytworów powstających z przemiany materii, które przechodzą do wyciągu, a mogą to być związki adenozyny, histamina, cholina i inne. Trudno więc ujmować sprawę powstawania bodźców w węzłach sercowych jedynie w oparciu o działanie humoralne hormonów miejscowych. Istnieje jeszcze inny pogląd na powstawanie rytmicznej czynności serc. Ten pogląd jest związany z charakterystyczną cechą mięśnia sercowego, mianowicie jego zdolnością odpowiadania skurczem na podniety. [podobne: program lisihexaliczny, synocrom forte cena, lisihexal ]