Bodzce heterotopowe

Bodźce heterotopowe mogą niekiedy wywoływać miarową czynność serca jeżeli powstają w nich odstępach czas i niweczą wpływ bodźca nomotopowego. Może również w miarowość heterotopowej wchodzić w grę niewrażliwość serca pochodząca z jego skurczu wywołanego bodżcem heterotopowym, w którym to skurczu bodziec nomotopowy nie może przejawić swego działania. Ognisko więc obcorodne bodźcotwórcze bierze na siebie rolę kierującą czynnością, rytm serca pochodzenia heterotpowego nie daje żadnych objawów klinicznych i wykrywa się go wyłącznie elektrokardiograficznie na podstawie zniekształconych zespołów komorowych. Wygląd miarowych zespołów komorowych jest taki sam jak zespołu komorowego powstałego ze skurczu dodatkowego wtrąconego w przebieg miarowej nomotopowej czynności serca. Czynność z bodźców heterotopowycb powstaje przede wszystkim w tych stanach zaburzeń bamotropowych, w których równowaga układu wegetatywnego przesuwa się tworzy nerwu błędnego, Atropina przywraca z powrotem rytm z bodźców nomotopowych. Często w stanach, w których stwierdzamy rytm bliźniaczy ze skurczów dodatkowych lub skupione skurcze dodatkowe, należy przy umiarowieniu się czynności serca brać zawsze pod uwagę możliwość powstania miarowości heterotopowej. Jeżeli miarowość hetero topowa znika po atropinie, to jest to sprawa czynnościowa, jeżeli zaś nie znika, to jest ona pochodzenia organicznego, to jest wynikiem trwałej zmiany patologicznej w określonym odcinku mięśnia sercowego. [przypisy: wielki gatsby filmweb, kamil syprzak instagram, lesinelle ulotka ]