Czesto skurcze dodatkowe serca moga powstac na drodze odruchowej

Często skurcze dodatkowe serca mogą powstać na drodze odruchowej, jak to widzimy przy wysokim ustawieniu przepony oraz w schorzeniach żołądka, wątroby i narządu moczo-płciowego, zwłaszcza u osób z niezrównoważonym układem wegetatywnym. Niekiedy skurcze dodatkowe mogą powstawać rytmicznie i nadawać charakterystyczny rytm serca. Może, więc po każdym skurczu normalnym powstawać jeden skurcz dodatkowy, co nazywamy rytmem bliźniaczym rhythmus bige-minus. lub dwa skurcze dodatkowe, co nazywamy rytmem trojaczym rhythmus trigeminus lub wreszcie trzy skurcze dodatkowe po każdym normalnym skurczu serca jako rytm czworaczy rhythmus quadrigeminus. Jest to tzw. miarowa niemiarowość serca allorrhyunia. Skurcze dodatkowe o charakterze trwałym, zwłaszcza rytmicznym, świadczą o dużych zmianach w mięśniu sercowym. [hasła pokrewne: kamil syprzak instagram, osłabienie icd 10, eradykacja helicobacter ]