Naprzemienna praca serca

Naprzemienna praca serca może powstać np. w różnego rodzaju zatruciach jadami, zaburzeniu krążenia wieńcowego, w zapaleniu płuc, gośćcu stawowym, grypie, durze plamistym brusznym i innych ostrych chorobach zakaźnych. Cwał serca o uszkodzeniu mięśnia sercowego i małowartościowym jego skurczu świadczy również tzw. rytm cwałowy galopprhthmus. Rytm cwałowy można wysłuchać i zarejestrować metodą zapisywania tonów serca, gdyż powstaje w tym rytmie dodatkowy, tzw. trzeci, ton serca. Zamiast więc dwóch tonów słyszy się trzytony w równych odstępach czasu z przerwą po trzech tonach. Mechanizm powstawania tego rytmu polega na tym, że krew z przedsionków wypływająca podczas ich skurczu do komór wywołuje powstawanie dodatkowego tonu w komorach. Pod wpływem bowiem uderzenia falą krwi z przedsionków komory drgają w związku ze zwiększonym rozciągnięciem włókien mięśniowych i zmniejszeniem ich oporności. Rytm cwałowy najczęściej powstaje w obrębie komory lewej, rzadziej jako zjawisko prawo komorowe związane z uszkodzeniem komory prawej na tle wrodzonych wad serca, zmian w tętnicy płucnej i dużych zastojów krwi w krążeniu małym. [patrz też: icd 10 dzieciątka, elicea cena, lesinelle ulotka ]