Oslabienie serca z zaburzen krazenia wiencowego

Osłabienie serca z zaburzeń krążenia wieńcowego Osłabienie czynności serca może powstać z powodu zwężenia naczyń wieńcowych i niedostatecznego ukrwienia mięśnia sercowego. Mechanizm krążenia wieńcowego serca jest bardzo złożony. Udowodniono jednak, że w związku z rytmiczną czynnością serca maksymalne wypełnienie krwią tętnic wieńcowych istnieje na początku rozkurczu serca, natomiast minimalne wypełnienie krwią tych naczyń istnieje w okresie skurczu komór faza skurczu tonicznego i skurczu przedsionków, kiedy skurcz mięśnia jakby zaciska naczynia wieńcowe. Nowszą jednak badania wykazują, że podczas skurczu komór zwiększa się przepływ krwi przez naczynia wieńcowe, przy czym jest on wprost proporcjonalny do siły skurczowej mięśnia sercowego. Pochodzi to stąd, że bodziec wywołujący skurcz włókien mięśniowych serca wyzwala równocześnie drogą krótkiego odruchu reakcję rozszerzenia naczyń włosowatych w sercu. Na krążenie wieńcowe wpływa również objętość wyrzutowa serca i wielkość ciśnienia krwi w tętnicy głównej, zwiększenie się bowiem tych czynników usprawnia, zmniejszenie się zaś ich upośledza krążenie wieńcowe. Dalej usprawnia krążenie wieńcowe zwiększenie napięcia układu adrenergicznego, gdyż układ ten powoduje rozszerzenie naczyń wieńcowych i usprawnia odżywianie mięśnia sercowego z jednoczesnym zwężeniem naczyń obwodowych. [więcej w: icd 10 dzieciątka, iwostin purritin rehydrin, iwostin perfectin lucidin ]