Ostateczna przyczyna smierci jest zatrzymanie czynnosci serca

Rozróżniamy śmierć naturalną występującą w głębokiej starości w związku z zużyciem ustroju i śmierć patologiczną, ,która jest wynikiem choroby . Ostateczną przyczyną śmierci jest zatrzymanie czynności serca, które może zależeć od rozmaitych przyczyn porażenie ośrodków nerwowych regulujących stan serca i naczyń. Nierzadko śmierć powstaje z powodu porażenia środka oddechowego lub zatkania dróg oddechowych, jednak i ta sprawa prowadzi zawsze do zatrzymania czynności serca, gdyż serce nie odżywiane dostateczną ilością tlenu wpada w końcu w stan migotania komór. Porażenie serca, prowadzące do śmierci, może być albo pierwotne albo w:ló,me. Porażenie serca swoje źródło zmianach fizyko-chemicznych układu nerwowo-mięśniowego serca i wynikają; ; stąd uszkodzenia narządu jest nieodwracalne i nieuchronnie prowadzi do śmierci. Wtórne porażenie serca powstaje z powodu zaburzeń w układzie naczyniowym i nie wywołuje daleko idących zmian fizyko-chemicznych w układzie nerwowo-mięśniowym serca. Dlatego też wtórne porażenie serca me ustąpić w sprzyjających warunkach zwłaszcza, jeżeli lekarz na czas i energie wkroczy z leczeniem. [hasła pokrewne: niemiarowość oddechowa, synocrom forte cena, nfz lublin sanatoria kolejka ]