Peczek Hisa

Pęczek Hisa może przewodzić tylko około 180 pobudzeń wychodzących z przedsionka. Teorii tłumaczących powstawanie migotania i trzepotania przedsionków jest wiele, lecz najważniejsza dotychczas z nich jest tzw. teoria krążenia pobudzenia po przedsionkach. Krążenie bodźca powstaje wtedy, kiedy w mięśniu przedsionków zmieni się metabolizm i w związku z tym zwiększy się ich pobudliwość z jednoczesnym zmniejszeniem zdolności przewodzenia pobudzeń, pobudzenie powstałe w węźle zatokowym lub w innym miejscu przedsionka nie rozprzestrzenia się promieniście po całej przestrzeni przedsionków jak normalnie, lecz znajdując chwilową przeszkodę przesuwa się tylko w jednym okrężnym kierunku tworząc zamknięte koło. Pobudzenie więc krąży w zamkniętym kole zajmując następczo poszczególne odcinki ścianek przedsionków i wraca do punktu wyjściowego. W punkcie wyjściowym, w chwili powrotu pobudzenia, nie ma już okresu niewrażliwości, gdyż niewrażliwość minęła, miejsce więc to zostaje na nowo pobudzone. [przypisy: eradykacja helicobacter, węzły chłonne potyliczne, wielki gatsby filmweb ]