Praca serca przy zwolnieniu jego czynnosci

Praca serca przy zwolnieniu jego czynności zmienia się, okres bowiem spoczynkowy serca wydłuża się, co prowadzi do zwiększonego wypełnienia serca i zwiększenia jego objętości wyrzutowej. Jeżeli zwolnienie serca jest znaczne, w przypadkach zmian patologicznych w mięśniu sercowym, to szybko dochodzi do jego osłabienia w związku ze wzmożoną jego pracą. Równocześnie w dużym zwolnieniu czynności serca może powstać upośledzenie ukrwienia różnych narządów, zwłaszcza mózgu, co powoduje dodatkowe objawy kliniczne ze strony tych narządów. Niemiarowość zatokowa Niemiarowość zatokowa arrhythmia sinusalis polega na nieprawidłowej w rytmie kolejności powstawania pobudzeń węzła zatokowego i w związku z tym powstawanie skurczów serca w nierównych odstępach czasu. Najczęściej widzimy tzw. niemiarowość oddechową arhythmia respiratoria, związaną z czynnością oddechową. Niemiarowość ta wyraża się tym, że na szczycie wdechu czynność serca przyśpiesza się, na szczycie zaś wydechu zwalnia się. Występuje ona częściej u osób zdrowych, zwłaszcza u dzieci i ludzi młodych, najczęściej jednak powstaje u osób z niezrównoważonym układem wegetatywnym. [hasła pokrewne: kamil syprzak instagram, delmuno, icd 10 dzieciątka ]