Rytm serca w tym zaburzeniu przyspiesza sie napadowo

Rytm serca w tym zaburzeniu przyśpiesza się napadowo. Przyśpieszenie bicia serca może dochodzić do 150-200, a nawet więcej uderzeń na l minutę i trwać od kilku sekund do kilku tygodni . Mechanizm powstawania częstoskurczu napadowego jest taki sam jak skurczów dodatkowych. Punktem wyjścia pobudzenia jest zwykle ognisko bodźce twórcze obcorodne, które w związku ze zwiększoną pobudliwością serca i skróceniem okresu jego refrakcji wytwarza znacznie więcej skutecznych bodźców. Częstoskurcz napadowy może mieć punkt wyjścia z zatoki, to jest z bodźców nomotopowych lub z przedsionków, węzła przedsionkowo-komorowego i komór, jako bodźców heterotopowych. Przyczyny powstawania częstoskurczu napadowego mogą być rozmaite, jak np. zaburzenia w ukrwieniu mięśnia sercowego, jak również węzłów serca i dróg przewodzących, stany zapalne różnego charakteru i umiejscowienia zaburzenia przemiany materii w sercu przemęczenie fizyczne i umysłowe, zadziałanie alergenów i inne. Te jednak przyczyny muszą iść w parze z nadmierną pobudliwością serca na tle zakłócenia równowagi nerwów układu wegetatywnego. [przypisy: osłabienie icd 10, iwostin perfectin lucidin, niemiarowość oddechowa ]