Skrócenie Titin powodujące rozdęta kardiomiopatia AD 2

Jednak mutacje patogenetyczne stwierdzono jedynie u 20 do 30% pacjentów.8 TTN, gen kodujący titynę, ma udział w kardiomiopatii, ale został niepełny w badaniach ze względu na wyzwania techniczne związane z dużym rozmiarem sekwencji kodującej (około 100 kb). Mutacje TTN zostały ostatecznie powiązane z rozszerzoną kardiomiopatią w trzech rodzinach, 9-11, ale nie w kardiomiopatii przerostowej. Ponadto mutacje TTN wiązały się z wrodzonymi przypadkami miopatii, w tym mięśnią sercową i szkieletową, dziedziczną miopatią z wczesną niewydolnością oddechową, dystrofią mięśniową piszczeli i dystrofią mięśniową kończyn dolnych.12-15
Ryc. 1. Ryc. 1. Przestrzenny rozkład mutacji tnących na tytanie. Sercowy sarcomere (na górze) składa się z titiny (pomarańczowej), trzeciego głównego włókna, oprócz grubych włókien (zielone pręty z kulistymi głowicami) i cienkich włókien (zielone owalne zwoje). Regiony sarkomeru są oznaczone w następujący sposób: dysk Z (czerwony), pasmo I (niebieski), pasmo A (zielony) i pasmo M (fioletowy). Obraz sarkomeru jest adaptowany z Granziera i Labeit.17. Mutacje TTN są przedstawiane jako cienkie pionowe kreski (środkowe), z zachodzącymi na siebie mutacjami występującymi jako grubsze pręty. Przedstawiono składanie i mutacje numeru kopii (niebieski) oraz nonsens i mutacje zmiany ramki odczytu (czerwony) u osób z rozszerzoną kardiomiopatią, w tym dwie mutacje typu przesunięcia ramki odczytu, o których wcześniej informowano, że są związane z kardiomiopatią rozstrzeniową (Tabela 14 w dodatkowym dodatku). Wszystkie typy mutacji ucichających w kontrolach i osobników z kardiomiopatią przerostową (czarne) są również wskazane, podobnie jak mutacje ścinające uprzednio zidentyfikowane u pacjentów z wrodzoną miopatią (jasny fiolet) lub dystrofią mięśniową kończyn dolnych (ciemnopurpurowy). Izoformy tytanu i warianty sekwencji są pokazane w odniesieniu do sekwencji tytanu (sekwencja UniProt Q8WZ42, www.uniprot.org) (na dole). Analiza klasy izoform sercowych tytanu N2BA wykluczonych z eksonów (czarne strzykawki) z niewielkim dowodem na ekspresję serca (patrz Tabela 15 w Dodatku Uzupełniającym). W tkance sercowej izoformy TTN N2BA i N2B obejmują sarcomery, podczas gdy titylina nowoksydu-3 jest krótsza i mniej obfita (ekson specyficzny dla tityloksyny-3 jest przedstawiony jako czarny pasek).
Titina jest największym ludzkim białkiem (złożonym z około 33 000 aminokwasów) i trzecim najobficiej występującym białkiem mięśni poprzecznie prążkowanych.16 Dwie cząsteczki tytyny razem obejmują sarkomer (szerokość około 2 ?m) i są zakotwiczone na linii Z i M- linia (ryc. 1) .18 Titina jest niezbędna do montażu sarcomere19,20, a w mięśniach poprzecznie prążkowanych dostarcza większość siły biernej 21, 22 i moduluje aktywną siłę skurczową.23,24 Istnieje wiele różnych izoform tytyny; w sercu są głównie N2B lub N2BA (Figura 1) .25 TTN koduje również oddzielną izoformę sercową, mianową nowinkę-3, która ma tylko 5600 aminokwasów długości, brakuje segmentów A i M-pasmowych titiny, 26 i jest mniej obfity w tkance sercowej niż titina o pełnej długości.
Podjęliśmy filtrowanie oparte na hybrydyzacji, a następnie sekwencjonowanie następnej generacji27 lub tradycyjne sekwencjonowanie dideoksy w celu oceny wpływu mutacji TTN na kardiomiopatie, analizując DNA od 312 pacjentów z idiopatyczną kardiomiopatią rozstrzeniową, 231 pacjentów z kardiomiopatią przerostową i 249 osób z grupy kontrolnej.
Metody
Przedmioty
Badania przeprowadzono zgodnie z wytycznymi instytucjonalnymi i Zjednoczonym Królestwem
[podobne: pbdim mińsk mazowiecki, hydrocortisonum jelfa, sapoven t ]