Wezel zatokowy jest wezlem kierujacym rytmem calego serca.

Węzeł zatokowy jest węzłem kierującym rytmem całego serca. Węzeł Aschoffa- Tawary również- ma zdolność wytwarzania bodźców, lecz wytwarza je tylko w pewnych warunkach, to jest wtedy, kiedy łączność jego, z węzłem zatokowym zostaje czynnościowo lub anatomicznie przerwana: Węzeł Aschoffa-Tawary ma mniejszy automatyzm, to znaczy wytwarza mniej bodźców, a mianowicie około 30-40 na 1 minutę. Łatwo, się o tym przekonać oddzielając u zwierzęcia węzeł zatokowy od reszty serca przez przewiązanie lub zamrożenie zatoki żylnej. W tych warunkach doświadczalnych zatoka bije rytmem właściwym sobie, natomiast serce całe zostaje zatrzymane. Po pewnym czasie jednak wyzwalają się bodźce z węzła przedsionkowo komorowego i serce zaczyna bić rytmem zwolnionym. Jeżeli ustaje czynność węzła przedsionkowo-komorowego, to odcinki serca niżej położone również mogą wyzwalać bodźce do skurczu, jednak w stopniu znacznie mniejszym, powodując bardzo rzadkie skurcze serca. Automatyzm, serca jest największy w zatoce żylnej, a najmniejszy na koniuszku serca. Cały automatyzm serca można ująć jako swoisty automatyzm układu przewodzącego. [przypisy: pbdim mińsk mazowiecki, sluzby specjalne filmweb, wielki gatsby filmweb ]