Wyniki po niewydolności indukcyjnej w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci AD 2

Od stycznia 1985 r. Do grudnia 2000 r. Grupy badane wzięły udział w badaniach klinicznych w sumie 44,017 dzieci i nastolatków z nowo zdiagnozowanymi ALL. Okres rejestracji został wybrany, aby umożliwić wystarczające działania następcze. Każda grupa badana została poproszona o zidentyfikowanie wszystkich pacjentów, którzy spełniali definicję niepowodzeń indukcji w danej grupie badawczej w tym okresie. Następnie zebrano indywidualne dane pacjenta w celu utworzenia wspólnej bazy danych, która zawierała informacje na temat predefiniowanych cech klinicznych, biologicznych i genetycznych, a także dane na temat leczenia, wczesnych odpowiedzi na leczenie i wyników przeżycia. Wszystkie dane zostały sprawdzone pod względem kompletności i spójności. Mediana czasu obserwacji dla pacjentów, którzy przeżyli wynosiła 8,3 roku (zakres od 1,5 do 22,1); 80% pacjentów bez zdarzeń obserwowano przez ponad 5 lat, a tylko 3% zgonów nastąpiło po 5 latach. Zgodnie z ogólną umową żadna z uczestniczących grup nie jest identyfikowana z ich zestawami danych w tym raporcie. Wszystkie badania kliniczne, w których wykorzystano dane w tej analizie, poprzednio uzyskały aprobatę odpowiednich komisji odwoławczych ds. Etyki lub komisji etycznych, a pisemną świadomą zgodę uzyskano od pacjentów w wieku 18 lat lub od rodziców lub opiekunów pacjentów, którzy zostali młodszy niż 18 lat. Definicja grupy badawczej niepowodzenia indukcyjnego
Odpowiedź na leczenie indukcyjne oceniano między 28 a 43 dniem po rozpoczęciu leczenia. Niewydolność indukcyjna wystąpiła u 1041 pacjentów (2,4%). Odsetek wahał się nieznacznie wśród badanych grup, wahając się od 1,4% do 4,9%, ponieważ czas trwania i intensywność terapii indukcyjnej, a także definicja niepowodzenia indukcyjnego, różniły się między badanymi grupami (Tabela w dodatkowym dodatku).
Najczęściej stosowaną definicją niepowodzenia indukcyjnego było utrzymywanie się blaszek białaczkowych w szpiku kostnym (szpik M2, definiowany jako szpik z od 5 do 24% komórek blastycznych lub szpik M3, definiowany jako szpik z ?25% komórek blastycznych, w porównaniu do szpiku M1 , definiowane jako szpik z <5% blastami [ogólnie uważane za odzwierciedlające remisję]) lub blaszkami białaczkowymi znalezionymi w miejscu pozaszpikowym pod koniec terapii indukcyjnej (Tabela 2 w Dodatku Uzupełniającym).
Grupa ds. Nowotworów dziecięcych (CCG), grupa dzieci chorych na raka i białaczki (CCLG) oraz grupa pediatryczna (POG) zastosowały bardziej rygorystyczną definicję niewydolności indukcji: szpik M3 w 28 lub 29 dniu po rozpoczęciu leczenia lub w szpiku M2 lub M3 po rozszerzonej terapii indukcyjnej, po 43 dniach. Aby uzyskać lepsze porównanie z danymi z innych grup badawczych, dane od pacjentów ze szpikiem M2 po 28 lub 29 dniach uzyskano z CCG i CCLG; jednak dane te nie były dostępne w POG.
Na koniec, aby postawić diagnozę całkowitej remisji, niektóre grupy badawcze wymagały nie tylko szpiku M1 (tj. Szpiku z <5% blastów), ale także jednoznacznych oznak regeneracji w szpiku kostnym [hasła pokrewne: lisihexalia Kraków, lisihexal, synocrom forte cena ]