ZABURZENIA POBUDLIWOSCI SERCA

ZABURZENIA POBUDLIWOŚCI SERCA Zaburzenia pobudliwości serca przejawiają się, jako tzw. skurcze dodatkowe. Skurczem dodatkowym nazywamy skurcz serca lub jego części powstający w tym okresie, w którym skurcz ten nie powinien był powstać. Skurcze dodatkowe powstają zawsze wtedy, kiedy serce znajduje się w okresie rozkurczowym i spoczynkowym, czyli w okresie niewrażliwości względnej lub po jej ustąpieniu. Skurcze dodatkowe mogą być pochodzenia komórkowego, węzłowego, przedsionkowego i zatokowego. Jeżeli dodatkowy skurcz serca wytworzył się po działaniu bodźca na komorę, to po takim skurczu powstaje tzw. przerwa wyrównawcza, która jest dłuższa niż zwykła przerwą między skurczami Mechanizm powstawania przerwy wyrównawczej polega na tym, że serce w czasie dodatkowego skurczu znajduje się, jak w każdym jego skurczu, w okresie niewrażliwości i okres ten zbiega się z czasem powstania bodźca prawidłowego w węźle zatokowym. [patrz też: lisihexal, Gliwice lisihexal, lisihexalia katowice ]