ZABURZENIA RYTMU SERCA

ZABURZENIA RYTMU SERCA Układ przewodzący serca jest swoistym układem oddzielonym od ogólnej masy mięśnia sercowego. Ten układ serca spełnia doniosłą rolę w powstawaniu pobudzenia oraz w jego przewodzeniu i warunkuje automatyczną czynność serca. Jeżeli zaburzenia w kurczliwości mięśnia sercowego prowadzą do zmian siły skurczu serca, to zaburzenia czynności układu przewodzącego wywołują zmiany rytmu bicia serca. Zmiany rytmu serca wpływają jednak na siłę skurczu. Wiemy dobrze, że podczas przyśpieszenia czynności serca każdy skurcz jest słabszy, gdyż krótki okres spoczynkowy serca nie pozwala na przywrócenie dostatecznej co do siły kurczliwości mięśnia. Normalny rytm czynności serca zależy od okresowego pobudzenia węzła zatokowego Keith-Flacka, skąd pobudzenie przenosi się przez swoisty układ przewodzący na mięsień sercowy powodując jego skurcz. Ta okresowość powstawania bodźców w węźle zatokowym powoduje właściwy rytm serca, przy czym w warunkach normalnych u człowieka liczba wytworzonych bodźców wynosi około 70-80 na 1 minutę u rozmaitych zwierząt liczba bodźców wytwarzanych przez węzeł zatokowy jest różna, a dlatego i rytm bicia serca jest różny u różnych zwierząt np. słoń ma liczbę uderzeń serca na 1 minutę około 25-28, żaba 20-40, pies lQO-130, kot 130, królik 150, mysz 500-600, wróbel 850, kanarek 1000. [patrz też: lisihexal, elicea cena, iwostin purritin rehydrin ]