Zjawisko wiec migotania lub trzepotania przedsionków ma swoje zródlo w zwichnietej czynnosci zakonczen nerwu blednego

Zjawisko więc migotania lub trzepotania przedsionków ma swoje źródło w zwichniętej czynności zakończeń nerwu błędnego w węźle zatokowym, po usunięciu bowiem węzła zatokowego nie można w doświadczeniu uzyskać migotania przedsionków. Migotanie przedsionków nie zależy wyłącznie od zmian anatomicznych mięśnia sercowego, lecz muszą do tego dołączyć się jeszcze wpływy z układu wegetatywnego. Według M. Semerau-Siemianoioskicgo migotanie przedsionków zależy od dwóch czynników, a mianowicie od uszkodzenia mięśni przedsionków i powstawania licznych hetero topowych bodźców oraz podrażnienia nerwu błędnego. Ostatnie badania Kowarzykowej, która wywoływała zjawisko migotania przedsionków za pomocą tyroksyny dodanej do hodowli wycinków serc płodowych, również wykazują, że migotanie przedsionków zależy od powstawania licznych obcorodnych bodźców co do pewnego stopnia podważa teorię kołowego krążenia pobudzenia. [hasła pokrewne: lisihexal olsztyn, lisihexal dziecięcy, lisihexal ]